Phạm vi dự án

196 căn biệt thự

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện màn rèm

Địa điểm:

TP. Phú Quốc

Hoàn thành

2016