Phạm vi dự án

339 căn Villa

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện rèm

Địa điểm:

Tp. Phú Quốc

Hoàn thành

2018