Phạm vi dự án

1221 căn hộ, khu nhà hàng, khu công cộng, khu spa

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện rèm

Địa điểm:

Tp. Nha Trang

Hoàn thành

2018