Phạm vi dự án

57 căn Villa

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện rèm

Địa điểm:

Tp. Nha Trang

Hoàn thành

2017