Phạm vi dự án

hòng bệnh nhân, phòng bệnh VIP, phòng bệnh Tổng Thống và các rèm khối phòng y tế

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện rèm

Địa điểm:

Tp. Phú Quốc

Hoàn thành

2016