Phạm vi dự án

52 phòng khách sạn và khối nhà hàng

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện rèm

Địa điểm:

Tp. Hồ Chí Minh

Hoàn thành

2019