Phạm vi dự án

481 phòng khách sạn

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện rèm

Địa điểm:

Đảo Hòn Tre - Nha Trang

Hoàn thành

2015