Phạm vi dự án

150 phòng khách sạn

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện rèm

Địa điểm:

Tp. Hồ Chí Minh

Hoàn thành

Đang thi công