Phạm vi dự án

327 phòng khách sạn

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện màn rèm

Địa điểm:

TP. Quy Nhơn

Hoàn thành

2017