Phạm vi dự án

Phòng khách sạn, khối văn phòng và nhà hàng

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện rèm

Địa điểm:

Tp. Bình Dương

Hoàn thành

Đang thi công