Phạm vi dự án

418 phòng khách sạn, khu sòng bài, khu nhà hát và các khối công cộng,

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện màn rèm

Địa điểm:

TP. Phú Quốc

Hoàn thành

2020