Phạm vi dự án

1000 căn hộ

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện rèm

Địa điểm:

Tp. Hồ Chí Minh

Hoàn thành

2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.